(Belga) Vervuilde dampwolken boven de Indische Oceaan dragen in zuidelijk Azië net zo veel bij tot het broeikaseffect als het vrijkomen van broeikasgassen, zo staat te lezen in het jongste nummer van het wetenschappelijke vakblad Nature. Die smogwolken ontstaan vermoedelijk door de verbranding van fossiele brandstoffen en biomassa's, en warmen de onderste laag van de atmosfeer tijdelijk sterk op.
Wetenschappers lieten in maart 2006 drie onbemande vliegtuigjes met meetinstrumenten achttien keer boven de Indische Oceaan vliegen. Onderwerp van meting was onder meer de zonnestraling en de concentratie van aerosols in de lucht. Maart is een maand binnen de tijd van droogte, wanneer vervuilde luchtmassa's van boven Azië naar de Indische Oceaan worden getransporteerd. In de eerste helft van die maand stelden de vorsers maar weinig aerosols in de lucht vast. Maar met de komst van de "bruine wolken" in de tweede maandhelft steeg de concentratie sterk. De luchtmassa's van de onderste laag van de atmosfeer warmden met zowat de helft op ten opzichte van vorige metingen. Verdere uitwerking van de gegevens toonde aan dat een groot deel van die opwarming terug te voeren is tot koolstofdeeltjes in de vorm van rook. Totnogtoe gingen deskundigen ervan uit dat aerosols in het algemeen een afkoelend effect op de aardbodem en de oceaan hebben, maar het bleek nu dat die aerosols ook zonnestraling absorberen, waardoor de omgevende lucht opwarmt. (SVR)