De Kempense afdeling van de christelijke vakbond ACV trekt naar het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding (CGKR) omdat ze niet te spreken is over een personeelsadvertentie van een horeca-uitbater in Mol. Die had in een plaatselijke krant een vacature voor keuken- en zaalpersoneel geplaatst waarin duidelijk stond dat langdurig werklozen niet welkom zijn.
Het ACV vindt de letterlijk bewoordingen 'lompe oenen, beroepsdoppers en ongeïnteresseerde individuen, gelieve thuis te blijven' er zwaar over. 'Mensen die om bepaalde redenen een vervangsinkomen genieten, voelen zich zwaar gepakt', reageert Dré Wolput van het ACV.

'Voor alle duidelijkheid: doppen is geen beroep. Bovendien zijn de meesten wel degelijk op zoek naar waardig werk. Deze advertentie wordt overgemaakt aan het Centrum voor Gelijke Kansen en Racismebestrijding. Niet alleen omdat ze beledigend is, maar ook omdat ze erg discriminerend overkomt.'