Definitieve cijfers bevestigen dat de Belgische melkveehouders voor het tweede jaar op rij geen superheffing moeten betalen voor overschrijding van het door de Europese Unie opgelegde melkquotum. Terwijl het boekjaar 2005-2006 resulteerde in een tekort van 2,6 miljoen liter is dat dit jaar opgelopen tot liefst 36,4 miljoen liter.
Dat meldt de Boerenbond in haar tijdschrift Boer en Tuinder.Ook de 6.453 Belgische melkveehouders die hun individueel quotum overschreden, moeten omwille van de niet-overschrijding van het nationale quotum geen boete betalen. Vorig jaar overschreden 8.257 melkveehouders het quotum. De gemiddelde overschrijding bedroeg toen echter slechts 9.687 liter, terwijl dat dit jaar 17.298 bedroeg. Bij overschrijding van het nationaal quotum is een individuele overschrijding van 15.000 liter toegelaten.