(Belga) Maanden na de herverkiezing in het Oost-Vlaamse Wortegem-Petegem, kan de nieuwe burgemeester eindelijk benoemd worden. Vrijdag legt Luc Vander Meeren de eed af in handen van de Oost-Vlaamse provinciegouverneur André Denys. Open Vld'er Luc Vander Meeren (46) haalde na zijn partijgenote Veerle Nachtegaele het meeste voorkeursstemmen.
Nachtegaele mocht geen burgemeester worden omdat er tegen haar een strafklacht loopt. Tegen Veerle Nachtegaele en haar partijgenoot en geassocieerde huisarts Kurt Fonteyne werd een klacht ingediend door politiek tegenstander en uittredend burgemeester Johan Delmulle (WP2000). De artsen zouden tussenbeide gekomen zijn om mensen aan een medisch attest te helpen voor een volmacht en de Raad van State gaf Delmulle gelijk. Daarom moesten bijna 5.000 inwoners van Wortegem-Petegem in april opnieuw naar het stemhokje. Delmulle heeft echter ook via gerechtelijke weg zijn tegenstander proberen aan te pakken, en die procedure loopt nog steeds. Zolang daar geen klaarheid is, mag Nachtegaele de burgemeesterssjerp niet omgorden. Ze had gehoopt dat na haar kiesoverwinning, bij de "tweede ronde", het gerecht spoed zou zetten achter de procedure, maar er is nog geen duidelijkheid. Vander Meeren zal wel een stap terugzetten en louter nog als schepen zetelen, zodra de Open Vld-lijsttrekster witgewassen is. Voorlopig stapt Nachtegaele in het college als eerste schepen. Haar Open Vld-CD&V-coalitie heeft 11 van de 17 zetels. (VHL)