(Belga) Een op de tien Belgen werkt in een ander gewest; een op de vijf in een andere provincie. Dat blijkt donderdag uit de Enquête naar de Arbeidskrachten uit 2006 van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de FOD Economie.
Ruim 11 procent van de Belgen, of 466.500 werkenden, is aan de slag buiten zijn gewest en pendelt bijgevolg naar zijn arbeidsplaats. Driekwart van de forensen, 229.500 Vlamingen en 126.500 Walen, pendelt naar Brussel. "De grootste mobiliteitsstromen vinden we dus vanuit Vlaanderen en Wallonië naar Brussel. De helft van de mensen die in Brussel werken, zijn dan ook pendelaars uit een ander gewest. De tewerkstelling in Brussel ligt dus dubbel zo hoog als er werkenden wonen, namelijk 16 procent ten opzichte van 8,7 procent", luidt het. Niettemin zijn de Brusselaars, relatief gezien, toch het meest mobiel, gevolgd door de Waalse werkenden. "Van de Brusselaars werkt 14,5 procent in een ander gewest dan hetgeen waar hij/zij woont. Bij de Walen gaat het om 13,3 procent, tegenover 9,7 procent van alle Vlamingen", zo komt uit het onderzoek naar voor. De pendel tussen het Waals en Vlaams gewest onderling blijft vrij beperkt: 36.000 Waalse werknemers begeven zich naar het Vlaams Gewest, terwijl 21.500 Vlamingen in omgekeerde richting pendelen. Voor de provincies ligt de mobiliteit bijna tweemaal zo hoog: 19,8 procent, of 827.000 Belgen, werkt in een andere provincie dan waar hij/zij woont. (VHL)