(Belga) De paarse regering heeft donderdag haar tweehonderdste ministerraad gehouden. Het is voorlopig de laatste ministerraad, al is het zeker niet onmogelijk dat Verhofstadt II nog eens samenkomt als de regeringsonderhandelingen lang aanslepen. Er komen ook werkgroepen die de begroting in het oog moeten houden.
Aangezien de regering ontslagnemend is en dus enkel nog de lopende zaken mag afhandelen, stonden op de ministerraad in de ambtswoning van de premier geen belangrijke punten op de agenda. De belangrijkste beslissing was het in het leven roepen van werkgroepen die de evolutie van de begroting in het oog moeten houden. Bedoeling is dat de uittredende regering, als de regeringsonderhandelingen lang aanslepen, bewarende maatregelen neemt die vermijden dat de begroting 2007 in het rood eindigt. Aangezien het om de uitvoering van de begroting gaat, mag de uittredende regering dergelijke beslissingen nog nemen. (DWM)