Van de groepen werkzoekenden die het traditioneel moeilijk hebben op de arbeidsmarkt, hebben de -25-jarigen in 2006 het meest kunnen profiteren van de gunstige conjunctuur. De groep Maghrebijnse en Turkse werkzoekenden kon ‘voor het eerst’ de gemiddelde daling volgen.
De globale Vlaamse werkloosheid daalde vorig jaar met 16 procent tot 194.596 niet werkende werkzoekenden. Het is de tweede daling op rij na het topniveau van 237.217 in 2004. In 2005 waren er zowat 5.500 werkzoekenden minder, vorig jaar versnelde de daling tot ruim 37.000 eenheden. Dat cijfers staan in de VDAB-brochure ‘Wegwijs op de Vlaamse arbeidsmarkt’. Vooral de jonge werkzoekenden (jonger dan 25 jaar) profiteerden van de gunstige economie. Hun aantal daalde vorig jaar met liefst 30 procent, van 54.148 tot 37.909. Voor het eerst in jaren is minder dan een vijfde van de Vlaamse werkzoekenden jonger dan 25 jaar.

Ook de groep Maghrebijnse en Turkse werkzoekenden deed het goed, met een daling gelijk aan het Vlaamse gemiddelde. Zij waren nog met 21.225. Een op de tien werklozen in Vlaanderen is dus van Maghrebijnse of Turkse afkomst. ‘Voor het eerst is er een parallel met het gemiddelde, maar de werkloosheid in deze groep is nog altijd hoger. Het goede nieuws is dat ondernemingen al beginnen aan te werven, maar we moeten ze nog meer aanmoedigen om de structurele achterstand weg te werken’, zegt Fons Leroy, de gedelegeerd bestuurder van de VDAB.

De langdurig (minstens een jaar zonder werk) en laaggeschoolde werklozen bleven onder het Vlaamse gemiddelde, met dalingen van respectievelijk 13 en 15 procent. Daardoor nam hun aandeel in de globale Vlaamse werkloosheid toe. Zo heeft 49 procent van de werkzoekenden al langer dan een jaar geen baan. Leroy zei in dit verband dat ‘de resultaten van de aanpak van langdurig werklozen pas dit jaar duidelijk zullen worden’. Er waren in Vlaanderen eind 2006 nog 95.287 langdurig werklozen.

Het percentage laaggeschoolden in de Vlaamse werkloosheid ligt zelfs op 52 procent. ‘Bij de laaggeschoolden is het percentage al jaren stabiel. Dat toont aan dat het moeilijk is hen aan een baan te helpen’, stelde Kris De Graef van de VDAB. Deze groep telde eind vorig jaar 101.327 werkzoekenden.

De brochure ‘Wegwijs op de Vlaamse arbeidsmarkt’ beschrijft een groot aantal bevolkings-, tewerkstellings- en werkloosheidsgegevens tot op gemeentelijk niveau en biedt ook vergelijkingen en rangschikkingen. Ze is gratis te raadplegen op de website van de VDAB.