De Gentse hoogleraar emeritus Etienne Vermeersch kan het weinig smaken dat de Vlaamse minister van Cultuur Bert Anciaux (Spirit) en de burgemeesters Ingrid Pira (Groen! ), Stefaan De Clerck (CD&V) en Luc Martens (CD&V) het asielbeleid in zijn geheel aanvallen door uitwijsbevelen voor uitgeprocedeerde vreemdelingen niet meer uit te voeren.
In De Standaard van donderdag zegt Vermeersch dat hij begrip heeft voor burgemeesters die ontroerd zijn door schrijnende individuele gevallen in hun gemeente. Dat is echter nog een heel ander verhaal dan het onderuithalen van het asielbeleid, wat volgens Vermeersch in het parlement moet gebeuren met wetswijzigingen. De oproep van Anciaux tot burgerlijke ongehoorzaamheid geniet daarom bij hem veel minder respect en de minister negeert volgens hem zelfs een wet waarvoor zijn partij mee verantwoordelijk is. (DWM)