De dienstencheques, die gelanceerd werden in 2004, blijven een succes. Uit cijfers van de ONEM, de Franstalige tegenhanger van de RVA, blijkt nogmaals de snelle vooruitgang.
Dat schrijft La Libre Belgique donderdag.

De ONEM verwacht dat er in heel 2007 46,6 miljoen dienstencheques uitgegeven zullen worden. Dat is een stijging met 14,4 miljoen eenheden. Voor volgend jaar spreekt men van 61,7 miljoen dienstencheques. Als die voorspelling blijkt te kloppen, wil dat zeggen dat het aantal cheques sinds 2005 verviervoudigd is.

Maar het succes heeft ook een keerzijde voor de overheid. Particulieren betalen 6,7 euro voor een cheque die recht geeft op een uur schoonmaken of strijken, de ONEM moet 13,3 euro betalen.

In 2005 betekende dat voor de ONEM een uitgave van 239,1 miljoen euro, vorig jaar was dat al 445,5 miljoen euro. Dit jaar zal dat bedrag wellicht 649,8 miljoen bedragen en volgend jaar zelfs 843,4 miljoen.