(Belga) De Conferentie van Burgemeesters van de 24 gemeenten van de Luikse agglomeratie heeft beslist de Belgische staat en het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen te dagvaarden voor het schenden van het Verdrag van Schengen in verband met het project van de overheden in Maastricht om een deel van hun coffeeshops te verplaatsen.
De Conferentie van Burgemeesters, die vrijdag bijeenkwam in Val Saint-Lambert in Seraing, besprak het probleem op vraag van de burgemeester van Wezet, Marcel Neven. De burgervader is behoorlijk zenuwachtig over het project van Gerd Leers, de burgemeester van Maastricht, om acht van de vijftien coffeeshops van de stad te verhuizen naar de Belgische grens. "De burgemeesters van de Luikse agglomeratie vrezen dat de verplaatsing, naar de Belgische grens, van dat soort etablissementen waar legaal cannabis kan worden gerookt, een reëel gevaar betekent voor de jongeren uit de regio. De Conferentie, die de problemen begrijpt waarmee de burgemeester van Maastricht geconfronteerd wordt, oordeelt dat het onvoorstelbaar is de naburige gemeenten voor een voldongen feit te plaatsen", zo stelde de Conferentie maandag in een communiqué. (VHL)