(Belga) Er is een voorakkoord bereikt tussen De Post en de vakbonden over de sociale onrust in Gent 1. Dat postkantoor bedient het centrum van de stad Gent, maar ligt door een staking al enkele dagen plat. Het personeel klaagt over de werkdruk en bij de nachtploeg staan jobs op de tocht. Dinsdagmorgen stemt het personeel over het voorstel tot akkoord, zegt vakbondsman Albert Leydens.
Als de postmannen akkoord gaan met de tekst, wordt er vanaf dan niet meer gestaakt. Door de staking heeft het centrum van de stad geen of niet alle post gekregen. Vorige week legden de postbodes het werk neer uit onvrede met Georoute 2, een gecomputeriseerd systeem om de postroutes uit te stippelen. De postmannen klagen over overwerk en over de willekeurige versterking, die nu eens wel dan eens niet voorhanden is. De postbodes ondervinden ook de gevolgen van een nieuw systeem voor de sortering, waardoor ze 's morgens minder tijd zouden hebben om hun stukken op orde te steken vooraleer ze aan hun ronde beginnen. Hoogstens 10 procent van de postbodes in Gent 1 ging dinsdag aan het werk. (KWO)