(Belga) Verscheidene honderden moslims zijn zaterdag op de Heizel in Brussel bijeengekomen voor culturele ontmoetingen rond het thema "moslimspiritualiteit en universele waarden: voor een constructieve convergentie". Het gaat om de grootste moslimbijeenkomst die ooit in België georganiseerd werd. De eerste editie, die zaterdag en zondag plaatsvindt, is volgens de organisatoren een succes.
Verscheidene moslimverenigingen uit België, Frankrijk, Duitsland, Italië en Nederland liggen aan de basis van het initiatief. Gedurende twee dagen kan het publiek, overwegend moslims, debatten en conferenties bijwonen over de opbouw van de islam in Europa, de identiteit van de moslims in Europa, de aanwezigheid van de islam in de wereld en de bijdrage van de islam tot "beter samen leven". Zaterdagavond geven Arabische muzikanten uit alle uithoeken van Europa concerten. In Europa leven meer dan 20 miljoen moslims. In West-Europa is de islam een vrij recent verschijnsel, dat met de na-oorlogse immigratie zijn intrede deed. In de Balkan en Oost-Europa daarentegen leven sinds honderden jaren moslimminderheden. In Albanië zijn ze in de meerderheid. (SVR)