Het aantal seksueel verminkte vrouwen wordt in België geschat op 2.745. Het aantal jonge meisjes tot 14 jaar dat een flink risico loopt op vrouwenbesnijdenis bedraagt 534. In de stad Antwerpen gaat het om 409 vrouwen en 90 jonge meisjes, schrijft de Gazet van Antwerpen.
Deze gegevens van de Gentse onderzoekster Els Leye werden vrijdag bekendgemaakt op een actiedag tegen vrouwenverminking van de parlementsleden Hilde Vautmans (Open Vld) en Magda De Meyer (sp.a). In de hele wereld worden jaarlijks minstens 2 miljoen meisjes seksueel verminkt, voornamelijk in Afrika. Vrouwenverminking gebeurt echter ook steeds meer in België, in keukens of achterkamertjes. Seksuele verminking van meisjes is strafbaar met maximum 7 jaar. Tot op heden was er nog geen enkel proces. Staatssecretaris voor het Gezin, Giséle Mandaila (MR), wil nu ook het aanzetten tot vrouwenbesnijdenis strafbaar maken. (VOC)