(Belga) CD&V wil dat de overheid voor loontrekkenden zelf de belastingbrief invult, aangezien ze daarvoor over zowat alle nodige gegevens beschikt. Dat is één van de voorstellen die de christendemocraten doen om de dienstverlening van de overheid te verbeteren.
Om het verkiezingsprogramma uit te tekenen hield CD&V vier "dagen van morgen". De laatste, zaterdag in Zwijnaarde, ging over "goed bestuur", een thema waar CD&V graag over doorboomt, want "de paarse regering heeft immers niet goed bestuurd", benadrukte CD&V-kamerfractieleider Pieter De Crem. Onder meer de werking van de belastingadministratie moet beter, meent CD&V. Naast het "vooringevulde belastingformulier" pleit de partij voor een eenvoudiger fiscale wetgeving en een hogere belastingvrije som. Een parlementair comité F moet waken over een gelijke behandeling inzake belastingen. Om de dienstverlening van de overheid te verbeteren, wil CD&V ambtenarenzaken, administratieve vereenvoudiging en informatisering onder de hoede van één "minister van goede dienstverlening", brengen, zei kamerlid Servais Verherstraeten. (LIM)