(Belga) Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams parlement heeft beslist om het Rekenhof een procesaudit te laten uitvoeren naar de besluitvorming bij de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) over de toewijzing van de Oosterweelverbinding. Intussen gaat de BAM akkoord om de maquettes van de niet-geselecteerde offertes te laten bekijken.
De BAM onderhandelt nu nog met één bouwconsortium, Noriant, over de bouw van de Oosterweelverbinding, de nieuwe Scheldeoeververbinding en het prestigeproject van het Masterplan Antwerpen. Een tweede consortium dat eerst ook in aanmerking kwam, Loro, werd uitgeschakeld na een negatief advies van de kwaliteitskamer. De Vlaamse minister van Openbare Werken, Kris Peeters, suggereerde om het Rekenhof een verdere audit te laten uitvoeren. Het Vlaams parlement heeft nu formeel beslist om dat ook te doen. De Commissie Mobiliteit heeft intussen de BAM gevraagd om ook de maquette van de niet-geselecteerde offertes voor de Oosterweelverbinding te mogen zien. De BAM heeft laten weten hiermee akkoord te gaan als ook de bouwconsortia geen bezwaar hebben. (DWM)