(Belga) Politici van verschillende partijen hebben samen een blauwdruk voor Brussel uitgewerkt. Zo schrijft De Standaard dinsdag en staat ook te lezen in Le Soir.
Doorgaans trekken de Vlaamse partijen in gespreide slagorde naar communautaire onderhandelingen. De Brusselse Vlamingen willen niet in die val trappen. Daarom werkten vier gewezen regeringsleden - Vic Anciaux (Spirit), Annemie Neyts (Open Vld), Hugo Weckx (CD&V) en Lydia Deveen (sp.a) - de voorbije maanden samen een tekst uit. De Vlaamse Brusselaars wijzen separatisme af en willen evenmin iets weten van een Brussels Europees district. Aan de grenzen van het gewest mag niet geraakt worden. Het personeel van de plaatselijke besturen (OCMW's, gemeente, openbare ziekenhuizen, ...) moet absoluut tweetalig zijn. Vanaf het eerste leerjaar moet Nederlands of Frans als tweede taal worden aangeleerd. Een fusie van de negentien Brusselse gemeenten wordt niet gevraagd. Hun bevoegdheden worden wel uitgehold. Zo moet het gewest bevoegd worden voor zaken als economie en werkgelegenheid, mobiliteits- en parkeerbeleid, openbare werken, milieu, stedenbouw en ruimtelijke ordening. (SVR)