(Belga) Noël Slangen, strategisch manager van Open Vld en gedelegeerd bestuurder van Groep C, zet zijn strijd tegen het weekblad Knack voort. Hij kocht de url www.meneerRik.be om er een platform van te maken tegen Knack en Roularta-eigenaar Rik Denolf.
Knack beschuldige Slangen vorige week ervan te hebben gesjoemeld met overheidsopdrachten. Slangen en Groep C reageerden furieus en verhoogden de schadeclaim die al liep tegen het weekblad met 800.000 euro. Slangen lanceert nu een platform tegen Knack en Roulartabaas Rik Denolf. Hij doet dat naar eigen zeggen omdat hij sinds de nieuwe aanval van het blad talloze berichten ontving van "slachtoffers van Knack". "Ik wil het verzet tegen Rik De Nolf en zijn blad Knack een krachtige stem geven. Wij zullen daarbij iedere steen omdraaien, van iedere zwarte koelkast uit zijn ruilcontracten tot de manier waarop hij zijn redactie actief aan politiek laat doen. Off the record spreken journalisten schande van hetgeen gebeurt bij Knack. Media ontzien mekaar echter en daarom is er nood aan een alternatief medium. We gaan nu medewerkers verzamelen en de site ontwikkelen", aldus Slangen. (KVA)