(Belga) Het ABVV is gekant tegen de regionalisering van de gezondheidszorg, de kinderbijslag, de werkgelegenheid, de vennootschapsbelasting en de loonvorming. Dat staat in een memorandum dat dinsdag met het oog op de federale verkiezingen van 10 juni in de Kamer werd voorgesteld.
Volgens het ABVV kan de regionalisering van die bevoegdheden enkel leiden tot fiscale dumping, concurrentie tussen werknemers, verschillen in de loon- en arbeidsvoorwaarden tussen de gewesten. Vakbondsvoorzitter Rudy De Leeuw riep daarom op "ons sociaal model niet te ontrafelen". Opmerkelijk is ook dat de socialistische vakbond vindt dat er geen fiscale voordelen naar het privé-pensioensparen mogen gaan. Het ABVV is niet gekant tegen de aanvullende pensioenen, maar dan moeten ze worden gedemocratiseerd. De bond kreeg daarvoor weinig bijval van de aanwezige partijvertegenwoordigers, die waren uitgenodigd om over de punten in het memorandum van gedachten te wisselen. (SVR)