Congres Open Vld keurt kiesprogramma goed
De leden van Open Vld hebben zaterdag op een partijcongres in Antwerpen bijna unaniem het programma goedgekeurd waarmee de Vlaamse liberalen naar de federale verkiezingen van 10 juni trekken. De krijtlijnen van dat programma waren al enkele weken gekend. Toch leverde de eerste congresdag nog enkele opmerkelijke standpunten op.
Open Vld gaat de komende legislatuur opnieuw voor 200.000 extra jobs. Centraal in de teksten staat ook een vereenvoudiging en verlaging van de belastingen. Daarnaast willen de liberalen een individuele loopbaanberekening voor de berekening van het pensioen.

Ook blijven de blauwen achter de afgesproken kernuitstap staan, maar willen ze investeren in kerncentrales van de vierde generatie. Ook de resolutie voor stemrecht vanaf zestien jaar kreeg groen licht. Voorts wil Open Vld niet langer dat de vakbonden instaan voor de uitbetaling van werkloosheidsuitkeringen.

De partij wil ook dat het spreidingsplan voor asielzoekers effectief praktijk wordt. Daarom keurde ze een resolutie goed die stelt dat de asielzoeker die wordt toegewezen aan een OCMW van een bepaalde gemeente, zich in de woning vestigt die hem door het OCMW wordt verstrekt. Zoniet verliest hij dit recht. (DWM)

U wil onze betalende artikels lezen maar nog geen abonnement nemen? Meld u aan en proef gratis van  plus-artikels.

Lees gratis ›

Geen betaalgegevens nodig