BRUSSEL - De Belgische vredegerechten handelden in 2005 een kwart meer dossiers af dan vijf jaar eerder, terwijl het aantal rechters stabiel bleef. De vrederechters zijn vragende partij voor een werklastmeting.
In 2005 handelden de 187 kantons van het vredegerecht in ons land 329.544 dossiers af. Vijf jaar eerder waren er dat ruim een kwart minder. De 196 Belgische vrederechters kregen in 2005 gemiddeld 1.700 dossiers op hun bureau. Cijfers voor 2006 zijn nog niet beschikbaar.

Vrederechters houden zich traditioneel bezig met burenruzies, huurgeschillen en wanbetalingen, maar de laatste jaren komen daar nog allerhande andere zaken bij. ,,Door de vergrijzing van de maatschappij is bijvoorbeeld het aantal voorlopige bewindvoeringen sterk toegenomen'', zegt Suzanne Maertens, erevoorzitster van het Koninklijk Verbond van Belgische Vrede- en Politierechters.

Ook het aantal verzoeken tot een gedwongen opname in een psychiatrische inrichting is gevoelig gestegen. ,,Vooral bij jongeren onder de dertig valt dat op. Meestal is de opname het gevolg van een depressie of drugsgebruik.''

Een nieuw fenomeen zijn de fitnesscentra die hun leden dagvaarden. Veel sportievelingen tekenen een jaarabonnement, maar haken ergens halverwege af en 'vergeten' dan hun lidgeld te betalen.

De werklast is volgens Maertens slecht verdeeld over de kantons. ,,Wie de pech heeft om te werken in een kanton met een grote psychiatrische instelling, weet vaal geen blijf met zijn werk. Door de overlast vallen plaatsbezoeken weg of moeten verzoeningspogingen afgehaspeld worden op vijf minuten.''

Een vrederechter verdient gemiddeld tussen 2.850 en 3.100 euro netto per maand.

Wist je dat je ook zonder abonnement elke maand 3 betalende  plus-artikels kunt lezen?

Lees gratis ›

Vul je e-mailadres en wachtwoord in