Achtenzestig financiële groepen speelden in de periode 2004-2006 een rol in de financiering van zes producenten van clustermunitie (Lockheed Martin, GenCorp, Raytheon, Textron, Thales en EADS). Samen verleenden de 68 banken in die periode voor 12,6 miljard dollar (10 miljard euro) leningen aan deze bedrijven.
Verder garandeerden ze voor 1,3 miljard dollar (1 miljard euro) obligaties. Bij vier producenten is het aandelenkapitaal deels in handen van financiële groepen. Dat blijkt uit het vierde rapport van Netwerk Vlaanderen naar de financiering van zes producenten van clustermunitie. Uit de lage landen worden Fortis Bank, ING Bank (Nederland) en ABN Amro Bank (Nederland) opgenomen als kredietverstrekkers in januari en juli 2005 aan Thales en EADS. Het rapport heeft ook oog voor positieve ontwikkelingen. Onder druk van de publieke opinie hebben een aantal private en publieke financiële instellingen hun betrokkenheid bij de wapenindustrie herzien. In dat verband vernoemt het rapport KBC. (DWM)