(Belga) Unicef België heeft dinsdag premier Guy Verhofstadt een petitie met 20.123 handtekeningen overhandigd waarin meer aandacht wordt gevraagd voor uitgesloten en vergeten kinderen.
Naar aanleiding van de Kinderrechtendag van 20 november organiseerde Unicef België een grote wenskaartenactie waarbij iedereen een boodschap kon versturen naar de eerste minister met de vraag om -in het licht van de Millenniumdoelstellingen- meer aandacht te hebben voor uitgesloten kinderen. Een groep kinderen en Unicef-vrijwilligers overhandigde de petitie dinsdag aan premier Verhofstadt. De handtekeningen en wenskaarten werden de voorbije maanden verzameld met de steun van vele scholen en via internet. De premier feliciteerde de kinderen met de inspanningen die ze de voorbije maanden leverden ten voordele van de minst bedeelde kinderen. Hij benadrukte daarnaast dat de regering inspanningen levert op het vlak van ontwikkelingssamenwerking en herinnerde eraan dat ze tegen 2010 de zogenaamde 0,7 procentnorm wil halen. De eerste minister vroeg tot slot ook aandacht voor het lot van de kindsoldaten. (DWM)