(Belga) De lidstaten van de Europese Unie gaan nauwer samenwerken om organisatoren van neploterijen, valse vakantieclubs en andere grensoverschrijdende oplichters een hak te zetten.
Een gratis vakantie, een prijs in een loterij: het zijn slechts enkele voorwendsels die oplichters gebruiken om mensen om de tuin te leiden en geld te ontvreemden. Om hun slaagkansen te vergroten, en de pakkans zo klein mogelijk te houden, viseren ze vaak inwoners van andere landen. Daarom organiseren de bevoegde autoriteiten van de lidstaten zich in een netwerk, dat woensdag in Brussel boven de doopvont wordt gehouden. De oprichting van het netwerk maakt deel uit van een Europese verordening die ook minimumnormen voor inspecties en boetes bevat. Dat moet vermijden dat oplichters opereren vanuit de lidstaat met de minst strenge regels. (DWM)