(Belga) Sabine Slegers volgt Luk De Vos op als nationaal secretaris van de liberale vakbond ACLVB. Het is de eerste keer dat een vrouw aan het hoofd van de vakbond komt.
Slegers is de voormalige juridisch adviseur van de vakbond. Ze haalde het van Dirk Baeckelandt, Vincent Van der Haegen en Hugo Van Lancker met 79 procent van de stemmen. Slegers noemt "overleg en samenwerking tussen haar collega's en afgevaardigden" een topprioriteit. Eerder deze maand werd Jan Vercamst benoemd tot de nieuwe voorzitter van ACLVB. Hugo Engelen kwam aan het hoofd van de Vlaamse vleugel. De stoelendans is het gevolg van het vertrek van Guy Haaze. (DWM)