(Belga) Vanaf donderdag 1 maart wordt de regel voor voorrang van rechts in ons land aangepast. Bestuurders moeten voortaan voorrang geven aan wie van rechts komt, ook als deze al gestopt is. "De nieuwe regel is duidelijker en eenvoudiger en moet het aantal ongevallen en discussies rond ongevallen doen dalen", zo benadrukte minister van Mobiliteit Renaat Landuyt dinsdag op een persconferentie.
Wie op een kruispunt van rechts komt, verloor tot nu toe zijn voorrang van rechts als hij stopte. Daarmee vormde België een uitzondering in Europa. Die uitzondering gaf aanleiding tot meer ongevallen in grensgebieden en soms eindeloze discussies bij ongevallen. De nieuwe regel moet een einde maken aan die onduidelijkheid. Nieuw is ook dat wie op een kruispunt een doorlopend voetpad of fietspad overschrijdt zijn voorrang van rechts behoudt tegenover andere bestuurders op de rijbaan. Die bestuurder moet nog wel voorrang verlenen aan voetgangers en fietsers die zich op het voor hen voorbehouden gedeelte van de weg bevinden. Voor alle duidelijkheid: de nieuwe regel geldt echter niet op rotondes en ook niet indien de bestuurder uit een verboden rijrichting komt. (LIM)