(Belga) De Leuvense gemeenteraad heeft maandagavond een voorstel van Magda Aelvoet (Groen! ) verworpen om de raadszittingen in de toekomst via internet uit te zenden. Volgens Aelvoet is dit een middel om de betrokkenheid van de burger bij het politieke debat te verhogen.
Burgemeester Louis Tobback zei namens het schepencollege dat de kosten van een dergelijk project niet opwegen tegen de baten. "Ik kan me immers niet inbeelden dat er veel volk op zijn PC gaat zitten kijken naar Leuvense raadszittingen. We kunnen het geld dus nuttiger besteden dan aan het plaatsen van een webcam". Uit een rondvraag bij ICT-specialisten blijkt volgens Aelvoet dat het niet "om zeer grote kosten" gaat. Gemeenten als Geetbets passen het systeem wel al toe. Het voorstel stond overigens vermeld in het kiesprogramma van de Leuvense sp.a-Spirit. Vanuit de SP.A-Spirit-fractie drongen ook kamerlid Stijn Bex en Saïd El Khadraoui aan om het voorstel nader te onderzoeken. (LIM)