(Belga) De directie van Volkswagen wil dat de vakbonden ten laatste volgende week een intentieverklaring ondertekenen waardoor de Volkswagenfabriek van Vorst binnen de drie jaar kan omgevormd worden tot een Audifabriek.
In die intentieverklaring staat onder meer een verandering van het productiesysteem beschreven, maar ook en vooral dat VW Vorst een vijfde van zijn loonkosten moet besparen. Dat bleek woensdag tijdens overleg tussen de bedienden en de directie. Volgens Wim Penninckx van de christelijke vakbond wil de directie dat alle vakbonden, ook die van de arbeiders, ten laatste volgende week kleur bekennen. "Volgende week wordt alweer cruciaal", aldus Penninckx. "De druk ligt hoog, want we moeten ja of nee zeggen. Die 20 procent besparing moet er voor de directie hoe dan ook komen." Donderdag staat overleg tussen arbeiders en directie op het programma over de intentieverklaring. (KVA)