(Belga) Tsjechië wil in 2012 de kroon inruilen voor de euro. Die streefdatum wordt naar voren geschoven in een plan dat het ministerie van Financiën in Praag woensdag heeft gepresenteerd.
Het plan, opgemaakt door een nationale coördinatiegroep, baseert zich op een toetreding tot de eurozone in 2012. De bijhorende mededeling die Financiën verspreidde, noemt echter nog geen concrete datum voor de overschakeling van nationale naar Europese munt. Het plan wordt eind maart ter goedkeuring voorgelegd aan de regering, die als eurosceptisch te boek staat. Tsjechië wou oorspronkelijk reeds in 2010 toetreden, maar het land kampt net als Hongarije en Polen met een te hoog begrotingstekort. Voor deze landen wordt ten vroegste aan 2012 gedacht. Dat geldt niet voor de Baltische staten, maar door hun snelle economische groei hebben Estland, Letland en Litouwen dan weer moeite om de inflatie onder controle te houden. Ze hopen niettemin voor 2010 toe te treden. (KVA)