(Belga) In Wallonië en Brussel heeft elf procent van de jongens tussen 12 en 18 jaar minstens één keer per maand een wapen mee naar school genomen. Vijf procent doet dat minstens zes keer per maand, zo blijkt woensdag uit cijfergegevens van de Université Libre de Bruxelles (ULB).
"Dat komt erop neer dat 5 procent van de jongens tussen 12 en 18 altijd een wapen draagt", verduidelijkt professor Danielle Piette. "Dat is uiteraard een enorm aantal, want dat betekent één op twintig jongens." Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd via een geschreven vragenlijst bij 4.193 jongens uit het middelbaar onderwijs in Wallonië en Brussel, blijkt ook dat ongeveer één op de tien jongens een wapen droeg of meebracht in de maand die voorafging aan de enquête. Voorts zou 21 procent van de jongens tussen 12 en 18 jaar minstens vier keer per jaar gevochten hebben. (KVA)