(Belga) De Europese Commissie heeft woensdag de politieke prioriteiten voor 2008 vastgelegd. De Commissie van José Manuel Barroso wil volgend jaar vooral aan het "Europa van de resultaten" werken en de institutionele impasse helpen oplossen. Dat zijn volgens woordvoerder Johannes Laitenberger de twee belangrijkste dossiers van de Commissie voor het nieuwe werkjaar.
Het strategisch plan vertrekt nu naar het Europees Parlement en de Raad van ministers. Na wederzijds overleg zal de Commissie in oktober het wetgevend programma voor 2008 goedkeuren en het budgetvoorstel voor dat jaar formuleren. "We willen vooral concrete resultaten boeken", verklaarde voorzitter Barroso, "waar zowel de burger als de bedrijven beter van worden". Voorts sprak Barroso de hoop uit dat de Commissie er vlug in slaagt een consensus met de andere EU-instellingen te bereiken, zodat de zaken vooruitgang kunnen boeken. Woensdag keurde de Commissie ook een interimrapport goed waarin haar visie over de eenheidsmarkt in de 21ste eeuw wordt verduidelijkt. In het document dat begin maart op de top van regeringsleiders besproken wordt, komen de realisaties van de 20 vorige jaren aan bod en wordt een perspectief geschetst om de eenheidsmarkt verder uit te breiden en te verdiepen. (SVR)