(Belga) De woordvoerder van minister van Leefmilieu Bruno Tobback (sp.a) nuanceert enkele krantenberichten waaruit zou blijken dat Tobback gewonnen is voor het idee om gloeilampen te verbieden en dat hij het wil meenemen naar de volgende regeringsonderhandelingen.
"Het is eerst en vooral onze bevoegdheid niet. Het is op Europees vlak dat productnormen worden vastgelegd", stelt woordvoerder Laurent Winnock. "Er kan dus geen sprake van zijn het op tafel te gooien tijdens regeringsonderhandelingen". Hij wijst er ook op dat het om één van de vele ideeën gaat die door Europa als concrete maatregelen naar voren kunnen worden geschoven om de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Het debat daarover moet nog worden gevoerd. De minister is alvast elk idee genegen dat kan leiden tot meer energie-efficiëntie en een lagere CO2-uitstoot, aldus nog Winnock. (SVR)