(Belga) Als een patiënt zijn partner verzwijgt dat hij drager is van het aidsvirus, mogen artsen hun beroepsgeheim doorbreken. Dat zegt de Orde van Geneesheren, zo schrijven De Standaard, Het Nieuwsblad en Het Volk woensdag.
De Orde erkent dat een arts in een noodtoestand kan belanden als hij wordt geconfronteerd met een hiv-positieve patiënt die weigert zijn of haar vaste partner op de hoogte te brengen. De Orde schrijft wel een strikte procedure voor. Eerst moet de dokter de patiënt ertoe aanmanen zelf zijn hiv-besmetting mee te delen en hem hulp aanbieden. (SVR)