BRUSSEL - Ondernemingen die werknemers met dienstencheques tewerkstellen, komen steeds vaker in de financiële problemen. Om het hoofd boven water te houden, veranderen ze van paritair comité zodat ze minder werkgeversbijdragen betalen en ook op loonkosten besparen.
Dat staat woensdag in De Morgen. Sinds 1 januari heeft de overheid de subsidie aan bedrijven die werknemers tewerkstellen in het kader van de dienstenchequeregeling, verlaagd van 21 naar 20 euro per uur. Anderhalf jaar geleden bedroeg de subsidie nog 23 euro.

Veel commerciële bedrijven maar ook ondernemingen in de sociale economie beweren dat het werk nog nauwelijks rendabel is en zien geen andere mogelijkheid dan van paritair comité te veranderen. Maar volgens Danny Pauwels van het ABVV kunnen bedrijven hun werknemers niet zomaar van het ene naar het andere paritair comité overhevelen.