(Belga) Bijna acht op de tien burgers uit de landen die op 1 mei 2004 zijn toegetreden tot de Europese Unie, verwachten belangrijke prijsstijgingen van gemiddeld 22 procent tot zelfs meer dan 40 procent. Dat blijkt uit een onderzoek van Gfk Worldwide bij 7.320 "nieuwe" Europeanen.
In de Baltische staten, maar ook in Hongarije geldt dat zelfs voor bijna 9 op de 10 burgers. Daardoor denken veel nieuwe Europese burgers dat de levensstandaard in hun land zal dalen. Vooral inwoners van Hongarije vrezen voor een daling van de levensstandaard na de toetreding van hun land tot de EU. Zeven op de tien nieuwe Europeanen denken wel dat ze na de toetreding van hun land tot de Europese Unie veel betere kansen krijgen op onderwijs (71 procent) en werk (68 procent) in de EU-15. In 2006 lagen die percentages respectievelijk nog op 68 procent en 66 procent. Voor beter onderwijs in het "buitenland" scoren vooral de Letten (82 pct), de Polen (77 pct) en de Slovaken (77 pct) het hoogst. Op extra jobs buiten hun eigen land, hopen vooral de Esten (86 pct) en de Letten (87 pct), maar ook de Polen (84 pct) en de Slovaken (75 pct). Het onderzoek werd uitgevoerd in de landen Estland, Letland, Polen, Hongarije, Tsjechië, Slovakije, Slovenië, Malta en Cyprus. Deze maken sinds 1 mei 2004 deel uit van de Europese Unie. Litouwen werd niet opgenomen in het onderzoek van Gfk. (SVR)