(Belga) De raad van bestuur van de openbare omroep heeft maandag het nieuwe organisatiemodel goedgekeurd en het nieuwe directiecollege samengesteld. De directies Radio en TV worden opgeheven.
De top van de VRT is voortaan samengesteld uit gedelegeerd bestuurder Piet Van Roe, Mark Coenen als directeur Marktstrategie, Leo Hellemans als directeur Productie, Jan Cuypers als directeur Facilitaire diensten, Wim Vanseveren als directeur Media, Marcel Meys als directeur HR, Harry Sorgeloos als directeur Technologie & Innovatie en Willy Wijnants als directeur Financiën. De doelstellingen die de raad van bestuur maandag formuleerde voor de VRT zijn het realiseren van een crossmediaal en multimediaal aanbod, het versterken van de prioritaire VRT-domeinen (informatie, cultuur, sport, Vlaamse identiteit, kennis en wetenschap en ontspanning) met behoud van een zo breed mogelijk bereik. Daarnaast moeten de VRT-middelen efficiënt worden gebruikt en moet het talent van de medewerkers beter worden ontwikkeld en ondersteund. (KWO)