(Belga) Het zijn onrustige dagen voor de gevangenis van Merksplas. Niet alleen schakelen de cipiers vanaf maandagochtend 6 uur over op een zondagsregime, zaterdagnamiddag weigerde ook een veertigtal gedetineerden na hun wandeling terug naar binnen te gaan. De politie werd verwittigd, maar moest niet tussenbeide komen. Bemiddeling door de gevangenisdirectie kon de gemoederen bedaren.
In het centrum voor vreemdelingen die illegaal in het land verblijven, aan de overkant van de gevangenis, brak rond dezelfde tijd zelfs een stevige knokpartij uit. Een tiental bewoners ging er op de vuist. De bewaarders die tussenbeide kwamen, deelden in de klappen. Eén van hen moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Daar moest de politie wel tussenbeide komen om de rust te herstellen. Dat de spanning in Merksplas te snijden is, is een understatement. De beschuldigingen van ex-gedetineerden aan het adres van de cipiers als groep, zit de ruim 500 gevangenisbewaarders hoog. Ze eisen een rechtzetting door Justitieminister Laurette Onkelinx (PS). Daarnaast willen ze een herschrijving van de wet-Dupont die wel de rechten en plichten van gevangenen weergeeft, maar niet omschrijft hoe de cipiers moeten werken. Dat in onderzoeken naar cipiers, private gegevens in de dossiers staan, is voor de bonden eveneens een brug te ver. Maandag worden de bonden alvast ontvangen op het kabinet van minister Onkelinx. (HOA)