Staking Ford Genk voorbij
De 6.000 arbeiders bij autobouwer Ford in Genk hebben hebben het ontwerpakkoord goedgekeurd. In totaal stemde 71 procent van de werknemers voor het akkoord. Daarmee is de staking voorbij. De productie bij Ford Genk wordt rond 18 uur opgestart.
Het ontwerpakkoord voorziet in een verlaging van de werkdruk, vaste contracten voor de tijdelijke werknemers en de verhoging van de koopkracht door de toekenning van een eenmalige bruto premie.

Iets na middernacht hadden de onderhandelaars het ontwerpakkoord bereikt. Sociaal bemiddelaar Bernard Leemans sprak vanmorgen van een 'evenwichtig akkoord' waarin zowel de belangen van de werkgever als die van de werknemers aan bod komen.

Het ontwerpakkoord voorziet enerzijds in de aanwerving van twintig extra personeelsleden of tien bijkomende arbeiders per shift en anderzijds in een verlaging van de lijnsnelheid met 1 procent. Hierdoor wordt de werkbelasting met drie procent verlaagd.

Daarnaast worden de contracten van 200 tijdelijke werknemers omgezet in contracten van onbepaalde duur en krijgen de arbeiders een bruto premie van tweemaal 500 euro. Daarvan houden de arbeiders netto 834 euro over. De twee premies zullen in april en in december uitbetaald worden.

Ook de rechtstreekse toeleveranciers (Lear Corporation, Syncreon, SML en IAC) starten vanavond opnieuw op.