(Belga) Formateur Yves Leterme en de oranje-blauwe onderhandelaars zijn maandagavond rond 23.00 uur uit elkaar gegaan. Dinsdag om 09.00 uur gaan ze opnieuw aan tafel zitten. 's Avonds zou er een plenaire vergadering over het communautaire op de agenda staan.
Maandagavond werd vooral nog bilateraal overleg gepleegd over de overblijvende moeilijke dossiers inzake arbeidsmarktbeleid. Over de werkloosheidsuitkeringen en interimarbeid konden de rooms-blauwe partijen het echter nog niet eens worden. Die discussie wordt dinsdag voortgezet, is uit verschillende oranje-blauwe bronnen vernomen. Dinsdag om 09.00 uur zitten de onderhandelaars in de Kamer opnieuw aan tafel. 's Morgens beginnen ze aan de tweede lezing van het hoofdstuk over arbeidsmarktbeleid en ondernemen, in de namiddag vatten ze de discussie aan over hoofdstuk 2 uit het ontwerp-regeerakkoord. Dat is het sociale luik uit de ontwerpnota, met onder meer de thema's sociale zekerheid, pensioenen, armoede enzovoort. (BVH) ./. ()