Nachtelijke crisis voor oranje-blauw
De oranje-blauwe onderhandelaars bereikten afgelopen nacht een akkoord over het asiel- en migratiebeleid. Dat akkoord kwam er echter niet zonder slag of stoot, gaf formateur Leterme toe aan VRT-radio.
Bijna waren de onderhandelingen vannacht spaak gelopen. De gesprekken verliepen erg moeizaam en de partijen stonden lijnrecht tegenover elkaar.

'Op zo'n moment is het aan de formateur om te beslissem om ermee door te gaan of er een punt achter te zetten. Om middernacht zag ik een kleine kans op slagen en zette door. Met het akkoord als gevolg', aldus Yves Leterme.

Iedereen tevreden

Alle oranje-blauwe partijen reageerden tevreden op het eerste echte akkoord dat ze maandagnacht afsloten, ook CDH-voorzitster Joëlle Milquet. Hoewel verschillende onderhandelaars erop wezen dat Milquet uiteindelijk heeft moeten bijdraaien, toonde de voorzitter van de Franstalige humanisten zich na afloop relatief tevreden.

Milquet zei het belangrijk te vinden dat mensen zonder papieren die al in België zijn zich via de bestaande criteria kunnen laten regulariseren indien ze werken of zelfstandige zijn. Dat de regularisatiecriteria in een rondzendbrief worden gegoten en de gesloten centra worden aangepast aan gezinnen is volgens haar ook positief.

Open VLD-voorzitter Bart Somers toonde zich erg tevreden met het akkoord. 'Ik ben echt blij met de invoering van economische migratie. Veel bedrijven kunnen hun vacatures niet invullen. Nu wordt het mogelijk om mensen uit derde landen in te zetten en hen een rol te laten spelen in onze economie', luidde het.

De Vlaamse liberalen zijn ook blij omdat aan het systeem van regularisatie nauwelijks wordt geraakt. 'Er komt geen regularisatiegolf, de minister van Binnenlandse Zaken blijft bevoegd om te oordelen over regularisaties en de criteria blijven exact dezelfde', dixit Somers, die ook zeer te spreken is over de strengere regels voor gezinshereniging en het verlenen van de nationaliteit.

'Dit is een goede en positieve start. Wij hebben altijd gezegd dat niet alleen het communautaire belangrijk is, maar dat sociaaleconomische en maatschappelijke thema’s nog belangrijker zijn'.

Tevredenheid was er ook bij CD&V-voorzitter Jo Vandeurzen. Net zoals zijn kopman Yves Leterme beklemtoonde hij dat een belangrijk akkoord werd afgesloten in een delicate materie. 'Dit gaat over mensen en gezinnen. We hebben geprobeerd een consequent beleid uit te tekenen en zijn globaal tevreden', poneerde Vandeurzen.

MR-voorzitter Didier Reynders ziet in het akkoord vooral een continuïteit met het vorige, paarse beleid terzake, vooral op het vlak van asielbeleid. Net zoals zijn liberale collega Bart Somers benadrukte Reynders het belang van de invoering van economische migratie en het strenger maken van de gezinshereniging en het toekennen van de Belgische nationaliteit.