(Belga) De nieuwe organisatoren van Marktrock hebben maandagavond tijdens de Leuvense gemeenteraad forse kritiek gekregen van gemeenteraadsleden uit de meerderheid en de oppositie. Het festival werd georganiseerd door een nieuwe groep nadat de oude VZW in februari in vereffening was gegaan. De nieuwe editie bood nog enkel betalende concerten op de Oude Markt en Ladeuzeplein, terwijl er voorheen ook gratis gemusiceerd werd op randpodia. Magda Aelvoet (Groen!) wees op het ontbreken van voldoende voorzieningen voor rolstoelpatiënten, de overdreven repressieve aanpak van fietsers in de aanloop van het festival en het niet-nakomen van afspraken met handelaars van het Ladeuzeplein. Hierdoor waren handelszaken een tijdlang niet bereikbaar. Ook Luc Bellens (N-VA) wees "op de regen aan klachten bij handelaars en burgers over het arrogant optreden door de organisatoren".
Net als Luc Ponsaerts (Open VLD) wees Bellens onder meer op het hoge terrasgeld dat handelaars binnen het festivalcircuit diende te betalen aan organisatoren terwijl er in de stad zelf veel minder volk aanwezig was dan bij vorige edities. Saïd El Khadraoui (sp.a) hekelde het ontbreken van "een Leuvens aspect" - ook hij verwees hierbij naar conflicten met handelaars - terwijl Leuven de organisatoren toch de binnenstad aanbiedt voor de organisatie van dit festival. De Leuvense schepen Dirk Vansina (CD&V) stelde dat het college zeer tevreden is over het feit dat Marktrock ondanks de vereffening van de vorige VZW toch nog had kunnen plaatsvinden. Verwijzend naar het feit dat de nieuwe organisatoren nauwelijks vier maanden tijd hadden om het festival te organiseren gaf Vansina toe dat er nog een aantal kinderziektes waren. Het overleg dat de Leuvense middenstandsschepen Carl Devlies (CD&V) gepland heeft met handelaars en organisatoren moet de plooien gladstrijken. (CAT) ./. ()