In België is super 95 sinds begin juli 22 procent of 35,8 eurocent goedkoper geworden.

Diesel daalde in dezelfde periode zelfs 24 procent of 34,4 eurocent en stookolie is per liter maar liefst 31 procent of 28,57 eurocent goedkoper geworden.

Voor de consument is die voortdurende daling van de olieprijs op het eerste gezicht goed nieuws. De auto voltanken of de stookolietank laten bijvullen snijdt nu veel minder diep in het gezinsbudget. Tweeduizend liter bestellen kost vandaag ruim 571 euro minder vergeleken met begin juli van dit jaar.

Dat de prijzen van de olieproducten in ons land minder daalden dan de prijs van ruwe olie en de noteringen voor olieproducten op de groothandelsmarkt, heeft voor een deel te maken met de accijnzen. Dat zijn vaste bedragen die vooral heel zwaar doorwegen bij de autobrandstoffen. Tegelijk liepen we een deel van de prijsverlaging mis doordat de voorbije zes maanden de euro ontwaardde ten opzichte van de dollar. De olieprijzen worden gerekend in dollar.

Het grote gevaar is wel dat met goedkopere olieproducten de roep om energie te besparen niet langer wordt gehoord. In België moeten vooral de particulieren nog serieus werk maken om hun te hoge energieverbruik terug te dringen. (pse)