De spaarrichtlijn is na drie jaar al aan correctie toe. De Liechtenstein-fraude is de aanleiding.

europa

De Eurocommissaris voor Fiscaliteit, de Hongaar Laszlo Kovacs, heeft gisteren voorstellen van de Europese Commissie gepresenteerd tegen het omzeilen van de EU-spaarrichtlijn uit 2005. In de spaarrichtlijn maken de EU-lidstaten de afspraak om de opbrengsten van tegoeden van buitenlandse spaarders aan elkaars fiscale administratie te melden om belastingontduiking via belegging over de EU-binnengrenzen tegen te gaan. Met behulp van enkele tot nog toe legale constructies is het eenvoudig gebleken om de regels te ontwijken. De Duitse fiscale administratie ontdekte dat in het voorjaar via een onderzoek in het belastingparadijs Liechtenstein.

Door de spaarrichtlijn zijn de banken in de Europese Unie verplicht om hun lokale fiscus in te lichten telkens als ze intresten uitbetalen aan buitenlanders. De belastingdienst brengt vervolgens het ministerie van Financiën van het land van de spaarder op de hoogte. België, Luxemburg en Oostenrijk hebben een ander systeem. Zij voerden in de plaats van de informatie-uitwisseling de bronheffing in. Die wordt in het land van de belegging geheven en een deel daarvan wordt dan doorgestort naar de fiscus van het land van herkomst van de belegger.

Fysieke personen kunnen de richtlijn ontduiken door hun toevlucht te nemen tot 'stichtingen' en 'trusts', waarvan de rentebetalingen niet worden belast.

Dat achterdeurtje - in feite een wagenwijd open poort - wordt nu dichtgedaan. Ook de rentebetalingen van stichtingen zullen voortaan onder de spaarrichtlijn vallen. Maar ook de gegevens die verzameld worden in de strijd tegen de witwasserij zullen worden aangewend.

Daarnaast zal de regeling ook van toepassing worden op niet-traditionele spaarvormen, zoals bepaalde levensverzekeringen.

De spaarrichtlijn kwam er in 2005 na jarenlange onderhandelingen omdat België, Oostenrijk en Luxemburg van geen uitwisseling van informatie wilden weten om hun 'bankgeheim' te beschermen. Als alternatief mogen ze een bronheffing toepassen die tegen 2012 oploopt tot 35%.

Dat de aanpassing van de richtlijn er nog snel komt vooraleer het Europees Parlement in juni volgend jaar wordt ontbonden, is hoogst twijfelachtig, om niet te zeggen onwaarschijnlijk. (bb)