Dekking zoeken op de beurs
Voor de Europese beursindices zijn het cruciale dagen. Sinds vorige zomer stegen ze met ongeveer 20procent en daarmee komen de topkoersen van vorige lente opnieuw binnen handbereik. Volgt weldra een doorbraak of krijgen we de terugslag naar beneden?

Voor beleggers die op alles willen voorbereid zijn, stellen we drie indekkingstechnieken voor.

1. Snijd verliezen tijdig af

Wilt u het verlies van uw portefeuille niet laten oplopen tijdens een correctie, dan zijn stoploss-orders een handig hulpinstrument. Dat zijn orders die uitgevoerd worden zodra de koers van een aandeel beneden een opgegeven stopkoers zakt. Of met een voorbeeld: geeft u een stoploss-order in met een stopkoers van 18euro, dan worden de aandelen automatisch verkocht wanneer de koers beneden de 18euro zakt. Zo beperkt u uw verlies bij verdere koersdalingen.

Dat is de meest eenvoudige manier om de gerealiseerde 'papieren' winst veilig te stellen en verlies te vermijden bij een terugval van de koersen. Het gevaar bestaat echter dat u op deze manier te vroeg verkoopt, tijdens een zwakke beurssessie die later echter onschuldig blijkt. 'Om dat te vermijden legt u er bij het bepalen van de stopkoers best de koersgrafiek van het aandeel naast,' adviseert Koen De Leus, marktenspecialist KBC Bolero. 'Als u een horizontale 'steunlijn' kunt ontwaren op de grafiek, waar de koers vaak naar terugvalt om van daar vervolgens weer op te veren, legt u de stopkoers daar best 3 tot 5procent onder. Het doorbreken van die 'steunniveaus' impliceert immers vaak een verdere daling. Andere technische 'steunniveaus' waar geoefende beleggers wel eens naar kijken, kunnen bijvoorbeeld het 50- of 200-daags gemiddelde zijn. Dat is een afgevlakte koersgrafiek die de gemiddelde koers van de laatste 50 of 200 dagen weergeeft.'

Blijven de koersen stijgen, dan is het belangrijk de stopkoers stelselmatig mee op te trekken. Zo klikt u ook de gerealiseerde winsten vast.

2. Maak winst bij dalende koersen met een turbo short

Wilt u uw portefeuille indekken tegen een kerende beurstrend, dan kan dat ook via de aankoop van een turbo short. De koers van een turbo short evolueert immers altijd in de tegengestelde richting van het aandeel of de index waaraan de turbo gekoppeld is. Zo kunnen beursverliezen gecompenseerd worden door stijgende turbokoersen.

'Wilt u bijvoorbeeld een portefeuille indekken met grote Europese aandelen, dan is de ABN Euro Stoxx 50 Turbo geschikt', legt Koen De Leus uit. 'De hefboom van de turbo geeft aan hoeveel turbo's u moet kopen om volledig ingedekt te zijn. Heeft de turbo bijvoorbeeld een hefboom van 10, dan wil dat zeggen dat elke daling van de DJ Euro Stoxx 50 met 1procent de prijs van de turbo met 10procent de hoogte induwt. Om een portefeuille ter waarde van 50.000 euro volledig in te dekken, is een investering vereist van 5.000 euro in de betreffende turbo short. Gaan de koersen effectief naar beneden, dan zal de winst op de turbo het koersverlies compenseren. Eenmaal de correctie voorbij, kunnen de koersen weer stijgen en wordt indekking minder belangrijk.'

'Komt de verwachte correctie er niet, dan zal de turbo automatisch “afgewikkeld, worden wanneer het stoploss-niveau wordt bereikt', legt de marktenspecialist uit. 'Hebt u bijvoorbeeld de ABN Euro Stoxx 50 Turbo Short met stoploss-niveau 3.600 in portefeuille, dan wordt u “uitgetikt, als de index het niveau van 3.600 punten bereikt. Vanaf dan bent u niet meer ingedekt en het geld van de turbo bent u dan grotendeels kwijt. Dat verlies hebt u in principe echter goed gemaakt door de stijgende aandelenkoersen. Komt de verwachte correctie er niet en stijgt de index rustig voort, dan is het verstandiger om de turbo te verkopen net voordat u “uitgetikt, wordt en onmiddellijk een turbo short met een hoger stoploss-niveau te kopen tot het gevaar geweken is.'

3. Neem een optie om te verkopen tegen een vaste koers

Ook met putopties kunt u uw portefeuille indekken tegen dalende koersen. Een putoptie geeft de belegger het recht om, zolang de optie loopt, de onderliggende index of aandelen te verkopen tegen een vaste koers. Beleggers die putopties kopen, hebben echter meestal niet de intentie om van dat recht gebruik te maken, maar wel om de opties bij dalende koersen te verkopen tegen een gestegen prijs. Net als bij een turbo short kan die koerswinst dan het koersverlies van de portefeuille compenseren.

Op dit moment kan een portefeuille met grote Europese bedrijven bijvoorbeeld ingedekt worden met een putoptie op de DJ Euro Stoxx 50, uitoefenprijs 2.650 - in vakjargon zegt men dat deze optie zo'n 10procent 'out of de money' is - en afloopdatum midden juni.

'De delta van de optiereeks geeft aan hoe sterk de prijs van de optie zal stijgen bij een koersdaling', zegt Koen De Leus. 'Een delta van 23 betekent dat een daling van de index met 100 punten gepaard gaat met een prijsstijging van de optie met 23euro. Per aangekochte optiereeks (van 10 contracten) kunt u dus een portefeuille Europese aandelen indekken van 23procent van de waarde van 10indexen. Bij de huidige waarde van de index van +/- 3.000 punten is dat een portefeuille van 6.900 euro (23% van 3.000 x 10). Voor die indekking betaalde u vorige week zo'n 770 euro (10 x 77 euro), of zo'n 10 procent van de ingedekte waarde.'

Gaat de markt tegen de verwachting in toch hoger, dan blijft u ingedekt tegen een fikse daling zolang de optie niet verstreken is. De eerste 10 procent van de stijging dient dan om de betaalde optiepremie terug te betalen, maar alles daarboven tikt netto aan in de portefeuille.

Verlies wel de afloopdatum niet uit het oog. Enkele maanden daarvoor kunt u de optie best van de hand doen, want op de vervaldag loopt de optie waardeloos af en is de betaalde premie volledig verloren.