De hoge rendementen van beleggingen in life settlements leken altijd al te mooi om waar te zijn. En deze week is duidelijk gebleken dat er ook effectief een geurtje hangt aan de doodsobligaties van Quality Investments.

Door fraude bij de Costa Ricaanse herverzekeraar, Provident Capital Indemnity (PCI), dreigen deze beleggingen in life settlements, die in België voornamelijk werden verkocht door de nv Belgische Financiële Dienst (BFD), met een sisser af te lopen. Naar het ‘zekere' en ‘veilige' rendement van 8 procent dat BFD op haar website afficheert, kunnen de klanten van Quality Investments wellicht allemaal fluiten.

Even uitleggen waar het om gaat. Life settlements zijn levensverzekeringspolissen van oude Amerikanen die voor een prikje kunnen overgenomen worden door beleggers. In ruil voor het verder betalen van de premies, ontvangen ze bij het overlijden van de Amerikaanse verzekerde het volledige verzekerde kapitaal. Om het risico in te dijken dat de Amerikaan langer blijft leven dan verwacht, worden herverzekeraars ingeschakeld. Zij nemen de polis over wanneer de verzekerde op het afgesproken moment, bijvoorbeeld na drie of vijf jaar, nog in leven is en keren op dat moment het verzekerde kapitaal uit. Daardoor kunnen zowel het rendement als de looptijd van de life settlements gegarandeerd worden.

Erg spitsvondig, maar door fraude bij PCI kwam aan dit sprookje vorige week abrupt een einde. De directeur en de accountant werden gearresteerd en het ziet er niet naar uit dat er van die kant nog veel geld zal komen. Dat is een flinke strop, want vier van de vijf uitkeringen die in het verleden werden gedaan, kwamen van de herverzekeraar.

Dat betekent niet alleen dat de beleggers die life settlements van Quality Investments hebben gekocht, wellicht langer op hun geld zullen moeten wachten, maar ook dat ze dan bijkomende premies zullen moeten betalen voor de overgenomen polissen. En het is nog maar de vraag of alle beleggers daar wel toe bereid zullen zijn.

Blijven zij in gebreke, dan is een doemscenario bijna overmijdelijk. Bij wanbetaling van de pemies, dreigt immers het verval van de polissen. Of in mensentaal: dan wordt de polis stopgezet en wordt er bij het overlijden van de verzekerde niets meer uitbetaald. Het was dus inderdaad toch te mooi om waar te zijn…