COMMENTAAR

DE COMMISSIE VS. DE AARTSBISSCHOP

Een bijzondere commissie buigt zich de komende maanden over het seksueel misbruik in gezagsrelaties, voornamelijk binnen de kerk. Gezien de stroom aan onthullingen en het onluisterende rapport van Peter Adriaenssens - de voorzitter van de commissie die binnen de kerk dergelijke weerzinwekkende feiten onderzocht - komt de oprichting geen dag te vroeg. Haar werk moet onder meer uitmonden in een rist aanbevelingen waardoor elk misbruik in de toekomst efficiënter kan worden gedetecteerd en bestraft.

De kamerleden deden er goed aan om uiteindelijk te passen voor een onderzoekscommissie. Het parlement moet zuinig omspringen met zo'n instrument dat overigens mediatiek dikwijls flirt met de ontsporing ...

Niet te missen