Fortis heeft de communicatie-adviseur Interel ingehuurd om de financiële groep bij te staan. Het inhuren van Interel, waar ex-VBO-directeur Baudoin Velge managing partner is voor België, is een rechtstreeks gevolg van het losbarsten van de vertrouwenscrisis in het aandeel.

Interel is een Europees kantoor dat zichzelf presenteert als het leidend kantoor in België en als referentie een analyse van de regering-LetermeI aanhaalt. Bij die analyse staat ook een foto met onder meer koning AlbertII op. De boodschap is duidelijk, Interel mikt hoog. Toch zou het kantoor de opdracht niet onderhands gekregen hebben. 'Toen de crisis begon, hebben we enkele kantoren aangezocht en Interel heeft het mandaat gehaald', zegt Hilde Junius, verantwoordelijke communicatie bij Fortis.

Interel fungeert als klankbord voor Fortis en gaat niet zo ver dat het mee de persberichten zal opstellen. Hoe lang het mandaat loopt bij Fortis, is niet duidelijk. Een reeks verenigingen van beleggers meent dat Fortis de zaak te veel vernauwt tot communicatie en dat bijsturingen inzake corporate governance wenselijk zijn.

Fortis heeft recentelijk nog een onbekend aantal andere adviseurs ingehuurd. Een executive search-kantoor is begonnen met de zoektocht naar een opvolger van ceo Herman Verwilst terwijl zakenbanken dan weer gemandateerd werden om niet-kernactiva te verkopen. Verwilst herhaalde gisteren nog dat hij niet als 'ceo ad interim' willen worden omschreven. (pdd)