Fortis zal in België vanaf 18augustus infosessies op zes verschillende plaatsen houden.

Herman Verwilst, ceo van Fortis, maakte gisteren nog maar eens publiciteit voor de idee van infosessies. Die zouden zich zowel richten tot aandeelhouders als tot klanten. '20procent van onze individuele aandeelhouders is ook klant van Fortis', zei Verwilst.

De infosessies worden vanaf 18augustus georganiseerd. Volgens een betrokkene komen er alleen in België al op zes verschillende plaatsen zulke presentaties. Waarnemers vroegen zich gisteren af hoe Verwilst daar de ingewikkelde boodschap van de solvabiliteit van Fortis zal verkopen. Verwilst spendeerde gisteren de helft van zijn betoog aan het uitleggen hoe de risicobuffer bij Fortis evolueert.

Fortis lijkt in elk geval niet van plan om in te gaan op de eis van beleggers om een bijzondere aandeelhoudersvergadering te organiseren. Zo'n BAV zou ook beslissingen moeten kunnen nemen. Beleggersverenigingen zoals VEB, Deminor, Dolor en Test-Aankoop eisen ingrepen in de corporate governance van Fortis.

Eén van de punten die de tandem Deminor en Test-Aankoop naar voren schuift, is een vertrouwensstemming over de voorzitter, ceo en financiële man. Sinds het formuleren van de vraag zijn al twee van de drie personen bedankt voor hun diensten.

Volgens ingewijden is voorzitter Maurice Lippens erg verbolgen over het protest van 'kleine aandeelhouders'. Ook het Nederlandse ABP eist zoals bekend maatregelen. Lippens werd op 29april in afwijking van de code-Lippens herbenoemd voor een periode van vier jaar. Herman Verwilst wees er gisteren op dat meer dan 95procent van de vertegenwoordigde aandeelhouders op 29april de herbenoeming van Lippens steunde.

Beleggers rekenen de top van Fortis het schrappen van het cashdividend zwaar aan.