Het IMF ziet de groei in de eurozone vertragen, waardoor ook de inflatie zou afzwakken.

Conjunctuur

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat de economie in de eurozone dit jaar met 1,7 procent zal groeien, en volgend jaar met 1,2 procent. In 2007 kwam de groei nog uit op 2,6 procent. Het IMF behoudt daarmee zijn eerdere prognoses. De jaarcijfers verbergen wel een afname van de groei in de loop van 2008, en een versnellende trend in 2009, schrijft het IMF in zijn jaarlijkse rapport over de eurozone.

Dankzij de vertragende groei zou ook de inflatie moeten dalen, als de voedings- en energieprijzen zich tenminste stabiliseren. Het IMF voorspelt zelfs dat de inflatie in de eurozone in de loop van volgend jaar weer tot net onder de 2procent zal zakken, het inflatiepeil dat ook de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft. In juli bereikte de inflatie in de eurozone een record van 4,1 procent.

Over het monetaire beleid dat de ECB best zou voeren, lijken de directeuren van het IMF verdeeld. De meerderheid van hen vindt dat de ECB de rente best ongewijzigd laat, omdat het inflatierisico beperkt is. Anderen pleiten toch voor een volgehouden 'waakzaamheid', omdat niet uit te sluiten valt dat dure loonakkoorden de arbeidskosten volgend jaar gevoelig zullen doen stijgen, waardoor de opwaartse druk op het prijspeil blijft bestaan.

In juli verhoogde de ECB, juist vanwege de oplopende inflatie, de rente van4 tot 4,25 procent. Overmorgen vergadert de ECB opnieuw, maar algemeen wordt verwacht dat ze de rente deze keer ongewijzigd zal laten. De olieprijs is de voorbije weken immers fors gezakt tegenover de piek van meer dan 140 dollar per vat die in juni bereikt werd. De sterke euro verzacht de impact van de hoge olieprijs in de eurozone, maar volgens het IMF is de euro op dit ogenblik mogelijk overgewaardeerd.