'Waardering voor anoniem, dagelijks vakbondswerk'
ACV-voorzitter Luc Cortebeeck.blg
Foto: © HERWIG VERGULT
'Dat ook niet-vakbondsleden onze rol en werking waarderen, is voor mij geen verrassing.'

ACV-voorzitter Luc Cortebeeck reageerde gisteren bijzonder tevreden op de uitkomst van de Randstad-enquête. Volgens Cortebeeck beseffen de werknemers beter dan de media of de politiek wat de vakbondswerking betekent.

'Het vakbondswerk van alledag -opkomen voor collega's, regelen van kleine en grote problemen op de werkvloer, volgehouden overleg met de bedrijfsleiding- oogt weinig spectaculair, en is vaak niet eens zichtbaar, maar wordt wel sterk gewaardeerd door de betrokkenen. Dit soort vakbondswerk komt weinig of niet aan bod in de media. Vakbonden zijn pas nieuws als er grote conflicten zijn, als er vlaggen wapperen aan de fabriekspoort, als er gestaakt wordt.'

Ondanks die waardering is het volgens Luc Cortebeeck niet eenvoudig om werknemers ook tot vakbondsengagement te bewegen. 'Bij elke sociale verkiezing moeten de vakbonden een ware zoektocht organiseren om mensen te vinden die aan de kar willen helpen duwen.'

Maar de zoektocht is succesvol geweest, wist de christelijke vakbondsleider te vertellen. 'Tussen5 en 18mei zal het ACV ongeveer 68.000 kandidaten tellen, of ruim 5.000 meer dan in 2004. Dat aantal is een historisch record. Meer dan een kwart van al die kandidaten doen voor de eerste keer mee met de sociale verkiezingen. Die vernieuwing is logisch in de 1.000 bedrijven waar er voor het eerst verkiezingen zullen zijn, maar ook in de gevestigde ondernemingen doen veel nieuwelingen mee. Alleen al het ACV, zonder ABVV en ACLVB, telt meer kandidaten dan alle politieke partijen samen bij de gemeenteraadsverkiezingen. De werknemers kiezen trouwens niet voor Luc Cortebeeck of voor Rudy De Leeuw, maar voor hùn lokale delegee.'

De vakbondsleider voelde zich ook gesterkt door de steun van de 2.000 ondervraagde werknemers uit de Randstad-enquête voor de invoering van ondernemingsraden in kmo's met minder dan 50 werknemers. Voorlopig moeten de kmo-werknemers het doen met een grotere overlegbevoegdheid voor de vakbondsafvaardiging.

Bovendien krijgen de bestaande preventiecomité's in de kmo's tussen 50 en 100 werknemers vanaf mei van dit jaar ook de bevoegdheid om economische en financiële informatie aan de bedrijfsleiding op te vragen, zoals een ondernemingsraad in bedrijven met meer dan 100 werknemers.

De federale minister van Werk, Joëlle Milquet (CDH), liet gisteren weten dat de wetgeving terzake, in uitvoering van een akkoord tussen vakbonden en werkgevers, heel binnenkort in het Staatsblad zal verschijnen. (jir)