In een jaar tijd kwamen er 38,5 procent moeilijk invulbare vacatures bij.

ARBEID

Opticiens, veehouders, hotelreceptionisten en begrafenisondernemers. Het zijn de opvallendste nieuwkomers op het lijstje van knelpuntberoepen dat de VDAB opstelde. In 2007 behoorden 141.471 vacatures tot de categorie van knelpuntberoepen, een stijging met 38,5 procent ten opzichte van het jaar voordien. Uitzendwerk en vakantiejobs werden wel niet in de cijfers opgenomen.

'Het probleem is wel veel zwaarder geworden', zegt Paul Poels van de VDAB. 'De arbeidsmarkt wordt krapper. Het aantal mensen dat op pensioen gaat, wordt niet aangevuld met evenveel schoolverlaters', klinkt het. Met de vergrijzing zal dat probleem alleen maar toenemen.

Zowat de helft van alle vacatures kan onder de noemer knelpuntberoep gecatalogeerd worden. Er mogen dan al nieuwkomers op de lijst staan, geen enkele sector verdween uit de rangschikking. Verwacht wordt dat het aantal knelpuntberoepen de komende jaren verder zal blijven groeien. De belangrijkste groep blijft de technische profielen. De vraag naar ingenieurs is in een jaar tijd zelfs meer dan verdubbeld. 'De instroom in technische richtingen is onvoldoende', aldus Poels. Voor het onderwijs zijn geen concrete cijfers beschikbaar. De knelpuntvakken die aangehaald worden, zijn Frans, wiskunde en technische vakken. Er is ook goed nieuws. 'We hebben de indruk dat het tekort aan kleuterleidsters de laatste jaren gekenterd is', meent Poels.

82procent van de vacatures geraakt al bij al wel ingevuld. Eind vorig jaar duurde het gemiddeld 46dagen om een vacature voor een knelpuntberoep in te vullen, en de termijn wordt almaar langer. Daar zijn verschillende redenen voor. De instroom kan te klein zijn door een gebrek aan studenten in bepaalde richtingen maar ook de eisen van de werkgever kunnen te hoog liggen. Aan de ander kant schrikken de werkomstandigheden (zoals onregelmatige uren) soms werknemers af. Vooral de horeca kampt met dat probleem. ( adg )